Artikler om kritisk socialt arbejde

Svend Aage Andersen: Socialt arbejde mellem velfærdsstat og konkurrencestat

Artiklen kan hentes her.

Inge Marie Skaarup: Barnets Lov og velfærdsstaten. Fornyelse eller forringelse.?

Artiklen kan hentes her.

Svend Aage Andersen: Anbringelser af børn. 

"Barnets Lov i lyset af Den europæiske menneskerettighedskonvention”

– et spørgsmål om social retfærdighed

Kommentar til Liesanth Nirmalarajans og Lines Bergs oplæg ved FKSAs temamøde den 3. 5. 2021"

Kommentaren kan hentes her

Fornyelse eller forråelse - velfærdsstat ved en skillevej.

Af: Inge Marie Skaarup, Socialrådgiver. Cand. scient. soc.

Artiklen kan hentes her

Kronik
Lad os behandle syge arbejdsløse som dyr – det ville være mere værdigt
Nu hvor dyrene er erklæret for sansende væsener med ret til velfærd, kunne det klæde os at behandle helbredsvækkede mennesker i beskæftigelsessystemet lige sådan, skriver lektor emeritus i statskundskab Jørn Loftager i dette debatindlæg. Hent den her.

”Børnenes statsminister” – A HVA!??? ?

Af  Rikke Alminde, socialrådgiver, Kirsten Henriksen, socialrådgiver, cand.scient.soc., ph.d. og Hans Horn, socialrådgiver og cand. soc. Alle fra FKSA, Artiklen kan hentes - Her

" Green Social Work" -
Socialt arbejde og klimakatastrofer - se mere her, hvor du finder artikler udgivet af Socialpolitisk Forening i forb.m. en klimakonference og socialt arbejde i 2009 arrangeret af IASSW (International Association of Schools of Social Work), ICSW (International Council on Social Welfare European Region) and IFSW( International Federation of Social Workers Europe).

Udkast – work in progres – et papir vi skriver videre på i starten af 2020

Vibeke Bak Nielsen og Kirsten Henriksen:

Behovet for kritisk refleksion og et forsvar for socialt arbejdes etiske værdigrundlag - Hent her

 

Inge Marie Skaarup:  Sammenhængsreform, borgeren først, og en mere sammenhængende offentlig sektor . Hent

Kirsten Henriksen: Is social work in Denmark at a crossroad: devoted to social justice and social care or to governmentality in a NPM perspective? Hent

Skaarup, Inge Marie (2013) ” Anbragte børn og fællesskaber- set som SOCIAL KAPITAL” i SOCIAL KRITIK. nr. 134- juni 2013 (metodeudvikling i socialt/pædagogisk arbejde med inddragelse af social kapital som fællesskab). HENT

Skaarup, Inge Marie (2013) ” Beskæftigelse eller pension- fra den politiske slagmark.”  i SOCIAL KRITIK  nr. 136-december 2013. (gennemgang af lovgivning/ og anvisning af løsninger. HENT

Skaarup, Inge Marie (2015) ” Verdens bedste folkeskole?- eller fanden tager de sidste.” i SOCIAL KRITIK- nr. 141 marts 2015. (inddragelse af finsk skole som empiri/og Putnams forståelse). HENT

Skaarup, Inge Marie (2005) ” Frivilligt socialt arbejde- muligheder og barrierer. Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse af frivillige på væresteder”. Speciale Den sociale kandidatuddannelse. AAU. HENT