Interessegrupper

Udover de fælles  temamøder opfordres medlemmerne til at danne interessegrupper /faglige sparringsgrupper/aktivitetsgrupper ( som f.eks. i relation til praksis på B&U området/beskæftigelsesområdet/ udsatte voksne/lokalsamfund/forskning i socialt arbejde/uddannelse i socialt arbejde mv.)og /eller en form for studiekredse, der i mindre grupper læser og diskuterer litteratur og artikler om kritisk socialt arbejde.

På nuværende tidspunkt er der tre interessegrupper, som med glæde imødeser flere deltagere:

Studiekreds/skrivegruppe i relation til kritisk socialt arbejde (Aarhus)

Interessegruppe i relation til beskæftigelsesområdet (Aarhus)

Interessegruppe i relation til børns opvækst i fattigdom (Århus)

Andre forslag til interessegrupper modtages meget gerne (f.eks. i relation til socialt arbejde  med udsatte voksne, undervisning i socialt arbejde, forskning i socialt arbejde, kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde osv.)

Såfremt du er interesseret i at deltage i en interessegruppe bedes du kontakte: postmaster@criticalsocialwork.dk via mail.