Materialer fra møder

Oplæg fra Rikke Alminde: Erfaringer fra Syddjurskommunes arbejde med den tidlige indsats ift. udsatte børn: ”Om at rykke familieindsatsen ud i "nærmiljøet/skole og dagtilbud" hvor der i høj grad arbejdes på gruppeniveau og laves indsatser ift. klassernes rammer og tilgange i stedet for at udpege børn som "besværlige børn"”.

PP fra oplægget kan hentes her.

Fra et velbesøgt møde i FKSA kan vi formidle materiale om "Vejen ind i bandekriminalitet".

Et speciale fra Den Sociale Kandidatuddannelse fra Christina Munch Jensen og Helene Aaen Springborg: " - En intersektionel undersøgelse af unge mænds vej ind i bandemiljøer" samt pp fra deres oplæg på mødet.

Materialet kan hentes her:

Vejen ind i bandekriminalitet

Maskulinitet og vejen ind i bander