Formål

Foreningens formål:

At fremme udbredelsen af/tilslutningen til og udviklingen af kritisk socialt arbejde i et emancipatorisk perspektiv i traditionen fra Critical and Radical Social Work – i relation til praksis i socialt arbejde, i undervisningen i socialt arbejde og i dets forskning

At fremme kritisk socialt arbejde i et emancipatorisk perspektiv gennem aktiviteter som:

  • Studiekredse i kritisk socialt arbejde med fælles læsning og drøftelser af tekster om kritisk socialt arbejde i et emancipatorisk perspektiv
  • Skriftlig formidling af udviklingstanker om kritisk socialt arbejde i relevante publiceringskanaler
  • Rejse diskussioner om kritisk socialt arbejde i relevante sammenhænge som Dansk Socialrådgiverforening, FORSA, Socialpolitisk Forening, socialrådgiveruddannelsen samt brugerorganisationer
  • Samarbejde med studerende (grunduddannelse og kandidatuddannelse), praktikere i socialt arbejde, borgere, undervisere og forskere samt organisationer med interesse i udvikling af kritisk socialt arbejde
  • Netværke med nordisk og internationalt kritisk socialt arbejde

Foreningens grundlag kan du få uddybet i dens platform:

Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA): Platform (fil1).

Hvordan forstår vi kritik

Hvad kan kritik bidrage med?

Etik og menneskerettigheder i relation til kritisk socialt arbejde – i praksis, uddannelse og forskning

Betydningen af det kritiske fundament for foreningens virke

Foreningens arbejdsmåder og aktiviteter

I Relation til praksis

I relation til uddannelsen

I Relation til forskning

Opsummerende om foreningens arbejdsgrundlag

Klik her for at gå til platformen

Hvis du vil se mere uddybende om det teoretiske grundlag for foreningens planform kan du finde det her i et baggrundspapir om de teoretiske traditioner bag kritisk socialt arbejde:

Baggrundspapir til FKSA´s platform: De teoretiske traditioner bag kritisk socialt arbejde (fil 2):

            Kritisk teori og nyere teoriudviklinger

Det kritiske teoretiske grundlag legemliggjort i metoder i socialt arbejde og socialt arbejdes praksis

Klik her for at gå til baggrundspapiret..