Forside

Til medlemmer af FKSA

FKSA – foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde.

Generalforsamlingen den 26.02.24 har besluttet at nedlægge foreningen. Der har i den sidste

generalforsamlingsperiode været mindre opbakning til foreningens arbejde. Det har ikke været muligt at

videreføre aktiviteter og bestyrelsesarbejdet i øst og vest

Referat fra generalforsamlingen den 26.02.24 er vedhæftet.

Vi har bevilliget størstedelen af de resterende økonomiske midler/ overskud fra FKSA til FORSA-Danmark.

Vi har modtaget flere gode tilbud fra FORSA til jer tidligere medlemmer af FKSA..

FORSA tilbyder:

  • Tur til Forsorgsmuseet i Svendborg lørdag d. 13/4 2024 kl. 11-14
  • FORSA Konference: Børn og familiers møde med et inddragende socialt system? Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 10.00-15.30 på UCL i Odense
  • Frit medlemskab af FORSA i 2024 (ved tilmelding mrk. din indmeldelse med FKSA (i parentes))

Se diverse vedhæftede filer her er flere oplysninger om disse tilbud.

Vi ses.

Med venlig hilsen / Best regards

På vegne af FKSA

Kirsten Henriksen, Helle Strauss og Per Westersø

Links:

Kære medlem af FKSA

Referat af generalforsamling den 26/2-24

Forsa Konference 16 maj 2024

Tur til forsorgsmuseet i Svendborg

 

Indkaldelse til: Generalforsamling; mandag den 26.02.24 kl. 16.00 – 17.00

Indkaldelse til:

Generalforsamling; mandag den 26.02.24 kl. 16.00 – 17.00 er indkaldt jf. vedtægterne for FKSA.

Online: https://viadk.zoom.us/j/63510496246?pwd=S1N2RVozMFNtT2dHN0V0d2F5NVQ2UT09

Baggrund for denne generalforsamling:

Generalforsamling den 15.01.24 har vedtaget at nedlægge foreningen. Der har i den sidste generalforsamlingsperiode været mindre opbakning til foreningens arbejde. Det har ikke været muligt at videreføre bestyrelsesarbejdet i øst og vest.

Det er vedtaget den 15.01.24, at der udarbejdes et endeligt beslutningsforslag om at nedlægge FKSA og det indkaldes jf. vedtægterne til ny generalforsamling mandag den 26.02.24.

Dagsorden:

Velkommen v. bestyrelsen (vest og øst)

Godkendelse af dagsorden

Formalia. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Gennemgang af regnskab for FKSA 2023 – der er ca. kr. 40.000 i overskud efter regnskabsåret 2023

Indkomne forslag:

FKSA – foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde nedlægges pr. 26.02.24. Overskud i FKSA fordeles med en tilbagebetaling af tilskud til Dansk Socialrådgiverforening (DS) for 2023 med kr. 2000 og resten ca. kr. 38.000 gives til FORSA Danmark – Foreningen for forskning i Socialt Arbejde.

Evt.

Links til dokumenter:

Indkaldelse til: Generalforsamling; mandag den 26.02.24 kl. 16.00 – 17.00

Referat generalforsamling 15.01.2024

Regnskabsstatus for 2023 fra Rønde Sparkasse. Samlet posteringsoversigt foreligger til generalforsamlingen.

 

 

På vegne af FKSA

Kirsten Henriksen, Helle Strauss og Per Westersø

 

Indkaldelse til generalforsamling: Mandag den 15.01.2024 kl. 16.00 – 18.00

Sted: Muhabet. Skolebakken 11, 8000 Aarhus
Dagsorden:

1. Velkommen v. bestyrelsen (vest og øst)
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af dagsorden
5. Beretning fra bestyrelsen
6. Debat om beretningen
7. Indkomne forslag – der vil blive fremlagt forslag om at nedlægge FKSA. Der har i den sidste generalforsamlingsperiode været mindre opbakning til foreningens arbejde. Det har ikke været muligt, at videreføre bestyrelsesarbejdet i øst og vest.
8. Regnskab og budget v. bestyrelsen
9. Valg til bestyrelsen (øst og vest) og intern kritisk revisor
12. Evt.

På vegne af FKSA
Kirsten Henriksen, Helle Strauss og Per Westersø
Det er muligt at deltage Online.
Link til online deltagelse:
https://viadk.zoom.us/j/69811771342?pwd=WVdndmFSVWpBMmxzdUhPU1owSzEzUT09

Hele Indkaldelsen kan hentes her

DEBATindlæg

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan: “Familier efterlades uden retssikkerhed, når Astrid Krag udtaler, at “familien ikke er en hellig institution”. Vi ved, at en fortsat relation til den biologiske familie under anbringelse kan have gavnlige effekter og i nogle tilfælde kan styrke anbringelsen”.

Hele indlægget kan hentes her

FKSA på Linkedin: