Afholdte arrangementer

Temamøde i Øst d- 16.5.23

Temamøde med oplæg til debat ved Merete Monrad:

Udsatte borgeres oplevelse af ventetid i mødet med velfærdsstaten. Invitation vedhæftet her

Powerpoint er her

Temamøde i Vest d. 16.1.23 kl. 16.15

Der indbydes hermed til et temamøde i Vest d. 16.1.23 kl. 16.15 hos Muhabet, Skolebakken 11, 8000 Aarhus :

 ”Nytårskur” med Lars Uggerhøj, der fortæller om sine indtryk fra et 6 ugers ophold i Singapore.

 I forlængelse heraf afholdes der valg til bestyrelsen i Vest.. Invitationen kan  hentes her

Temamøde og generalforsamling i Øst d. 30.11.22

Der afholdes temamøde i Øst d. 30.11.22 med oplæg af Steen Nepper Larsen med afsæt i sin bog ”Evalueringsfeber og evidensjagt. Kritiske essays til forsvar for fagligheden” (Samfundslitteratur 2022). Invitationen kan hentes her.

I forlængelse af temmødet afholdes der generalforsamling med valg til bestyrelsen i Øst. Dagsorden kan hentes her.

Vi indbyder siden d. 16.1.23 til temamøde i Vest til et causeri med Lars Uggerhøj om hans indtryk fra arbejdet i Singapore. I forlængelse af dette  møde afholdes der valg til bestyrelsen i Vest.

Invitation til konference ’Dilemmaer på handicapområdet’ 2022

FKSA kan sammen med FORSA, Dansk forening for Socialpædagogik, Socialpolitisk Forening og Social Kritik invitere til en konference om dilemmaer på handicapområdet.

Den 3. november 2022 kl. 09:30 til 16:00 på Diakonhøjskolen, Århus

Det er gratis at deltage. Frokost er for egen regning. Sidste frist for tilmelding er 14.10.22. Der er 150 pladser. Først til mølle.

Invitationen kan hentes her.

FKSA – Øst inviterer til temamøde onsdag 26. oktober 2022

På Institut for Socialt Arbejde: Oplæg til debat ved Birgitte Zeeberg  om Tværfagligt arbejde – nedslag og perspektiver.

PP kan hentes her.

Invitation til temamøde onsdag 21. september

FKSA – Øst inviterer til

temamøde onsdag 21. september 2022 kl. 15.30 – 17.30

På Institut for Socialt Arbejde. Invitationen kan hentes her.

PP fra mødet d. 21.9.22 kan hentes her

To temamøder

Vi kan med glæde inviterer til to temamøder.

Et i ØST d.24.5 og et temamøde i Vest d.30.5. Begge sætter fokus på Barnets lov:
Barnets lov
- hvilke styrker og udfordringer kan reformerne have for børns og forældres rettigheder i det sociale myndighedsarbejde?

Oplæg til debat ved Idamarie Leth Svendsen og Frank Ebsen
Idamarie Leth Svendsen er can.jur, ph.d. og Frank Ebsen fil.dr. i socialt arbejde. Begge er ansat på Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen
Invitationerne kan hentes her:
FKSA – Øst inviterer til
temamøde tirsdag 24. maj 2022 kl. 15.30 – 17.30

FKSA – Vest inviterer til
temamøde mandag d. 30.5 2022 kl 16.15 - 18.00.

Ida Marie Leth Svensens  og Frank Ebsens pp fra møderne kan hentes her

Invitation til temamøde d. 30/3-22 i Øst

Invitation til temamøde d. 30/3-22 i Øst: Fattigdom og skam, Oplæg til debat ved Adam Johansen, . Invitationen kan hentes her.

Temamøde i Vest (Århus) d. 7.3.22

Temamøde i Vest (Århus) d. 7.3.22. Invitationen kan hentes her.

Temamøde samt efterfølgende generalforsamling i FKSA d. 1/12-21

Invitation til temamøde samt efterfølgende generalforsamling i FKSA d. 1.12.2021 i Møderum 2 på Dokk1.

Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus

Temamøde 15.30 til 17.00: oplæg fra Maja Mûller om Samskabelse med efterfølgende debat

pause

Generalforsamling i FKSA fra  kl. 17.15 og til kl. 19.00. Invitationen kan hentes her

FKSA temamøde d. 3.11 kl. 16.30 på VIA University College, Campus Nord i Århus.

Hedeager 2, 8200 Aarhus

Nadir Almanawi og Per Svanholm Christensen holder oplæg med udgangspunkt i deres speciale om unge uddannelsesparate, som modtager uddannelseshjælp. Invitationen kan hentes her.

Temamøde onsdag 6.10. kl. 15.30 – 18.00

Vi sætter fokus forårets politiske aftale om Børnene først

Med indledning af Morten Ejrnæs og Sisse Ploug Pedersen

Institut for Socialt Arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg

Invitationen kan hentes her

PP1 og PP2 fra mødet kan hentes ved at trykke på linksene

Vi holder nu det første fysiske temamøde efter corona:

” Kønsperspektiver på anvendelsen af SEL §83 og 85”

Sahra Grønborg og Camilla Rasmussen kommer og holder oplæg om kønnede forskelle i tildeling af bostøtte i kommunerne.

Oplægget er på baggrund af deres fund i forbindelse med deres Bachelorprojekt på VIA i Aarhus.

Fundene omhandler bl.a. at tildeling af praktisk hjælp ser ud til at være mere tilgængelig for mænd end for kvinder.

Mødet afholdes på Dokk1, i Århus d. 13.9.21 kl. 16.30 – 18.00

Temamøde d. 3.5.2021 kl. 15.30 -17.30

Kære alle i FKSA
Temamøde d. 3.5.2021 kl. 15.30 -17.30:
Oplæg v. Liesanth Yde Nirmalarajan og Line Svoldgaard Berg:
”Barnets Lov i lyset af Den europæiske
menneskerettighedskonvention”
Mødet afholdes på Zoom.

Tilmelding og link hos: postmaster@criticalsocialwork.dk
på bestyrelsens vegne
Kirsten

I FKSA afholder vi et temamøde d. 16.2 kl. 15.30-18.00

Med oplæg af:

Win Fikri Azima Yusra : ”Kommunen/myndighedens rolle i Ungdomskriminalitetsnævenet samt kritisk refleksion af indsatsen”.

I bestyrelsen har vi med accept fra Win besluttet, at vi holder det on-line. Det bliver på Zoom.

på bestyrelsens vegne

kirsten

Temamøde og generalforsamling d. 1.12.20

Mødet afholdes på Dokk1, møderum 2. Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus

Temamøde kl. 15.30 – 16.30 Vi byder velkommen til Rikke Alminde, der vil sætte fokus på: Erfaringer fra Syddjurskommunes arbejde med den tidlige indsats ift. udsatte børn: ”Om at rykke familieindsatsen ud i "nærmiljøet/skole og dagtilbud" hvor der i høj grad arbejdes på gruppeniveau og laves indsatser ift. klassernes rammer og tilgange i stedet for at udpege børn som "besværlige børn"”.

Generalforsamling i FKSA fra kl. 16.45-18.30.

Der vil være opstilling med stolerækker, således at der kan holdes den krævede afstand, ligesom der vil være håndsprit. Alle bedes bære mundbind.

 

Temamøde tirsdag 3. november kl. 16.30 – 18.00

Klavs Birkholm, lektor i Teknoantropologi/Aalborg Universitet og direktør i Tænketanken TeknoEtik og Helle Antczak, socialrådgiver og lektor ved Institut for Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

der holder oplæg og lægger op til drøftelser om: De etiske udfordringer, når det sociale arbejde digitaliseres

Invitationen kan hentes her.

Temamøderne i henhv. øst og vest. 

Kære alle i FKSA

Nu håber vi, at det lykkes. Desværre måtte vi jo i foråret udsætte vores planlagte temamøder. Nu er det lykkedes at få aftaler med oplægsholdere og lokaler på plads til september. Så må vi håbe, at det kan lade sig gøre at gennemføre. Det satser vi bestemt på.

Temamøderne i henhv. øst og vest.

I Øst: Tirsdag 15. september 16.30 – 18.00. Institut for Socialt Arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg, Lokale A335
Mathias Herup Nielsen, Ph.d. i statskundskab, forsker og underviser ved Aalborg Universitet kommer med oplæg udgangspunkt i sin bog "Optimismens Politik – Et oplæg om skabelsen af uværdigt trængende borgere" (2019).

Invitation her.

I Vest: Onsdag d. 23. 09.20 på Folkestedet: Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C lokale 0.3 d. 15.30-18.00.

"Du er ikke en mand før... " - Kønnede processer forbundet med vejen ind i bandemiljøet blandt unge minoritetsetniske mænd.
Oplæg ved: Helene Springborg og Christina Munch Jensen, begge cand. soc. i socialt arbejde.

Invitation her.

I bestyrelsen glæder vi os til at se Jer og genoptage vores foreningsaktiviteter.

mange hilsner

på bestyrelsens vegne

kirsten

Temamøde i Århus d. 29.04.20 udsættes indtil videre.

Temamødet i Århus d. 29. 04.20 på Folkestedet, Carl Blochs Gade må desværre udsættes indtil videre. Vi vender tilbage med ny dato, når det er muligt at afholde møder igen.

FKSA bidrager med en kronik i Information d. 10.3.20

Fattigdom skaber dårlige forældre. Fattigdomsydelserne bør afskaffes, inden man fjerner flere børn

Kronikken kan hentes her

Kronikken er en beskåret udgave af en artikel, som kan findes under artikler.

 

 

FKSA – Temamøde i Århus d. 29. 04.20 på Folkestedet, Carl Blochs Gade

FKSA – Temamøde i Århus d. 29. 04.20 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C d. 29.4.20 kl. 15.30-18.00 i lokale 0.3 :

“Du er ikke en mand før… “ - Kønnede processer forbundet med vejen ind i bandemiljøet blandt unge minoritetsetniske mænd.

Oplæg ved: Helene Springborg og Christina Munch Jensen, begge cand. soc. i socialt arbejde.

Med et intersektionelt perspektiv ser vi i oplægget nærmere på relationen mellem maskulinitet og vejen ind i bandemiljøet og lægger efterfølgende op til debat omkring potentialer og udfordringer ved at bringe et kønnet perspektiv ind i det forebyggende sociale arbejde. Oplægget er baseret på empiriske fund og analyser fra vores speciale på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.

FKSA byder på kaffe/te og eftermiddagskage fra kl. 15.30 – hvor du er hjertelig velkommen til at møde andre fra FKSA samt nyde en kop kaffe/te med tilbehør.

Invitationen kan hentes her.

Temamøde på Folkestedet d. 12.2.20 kl. 16-18

Temamøde på Folkestedet d. 12.2.20 kl. 16-18.: "Green Social Work" - Socialt arbejdes udfordringer i en tid med klimakatastrofer og globalisering. 

Oplæg ved Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

FKSA byder på kaffe/te og eftermiddagskage fra kl. 15.30 – hvor du er hjertelig velkommen til at møde andre fra FKSA samt nyde en kop kaffe/te med tilbehør.

Invitation kan hentes her. Under fanen artikler  kan du finde artikler fra en konference om socialt arbejde og klima udgivet af Socialpolitisk Forening.

Fra temamøde i København

Fra temamødet i København d. 21.1.20 om "Kritisk socialt arbejde – teori og praksis" . kan materialer hentes her "Slides fra mødet" og "vedr. Jobcenter L..."

FKSA afholdt Temamøde og generalforsamling d. 4.12.19

På temamødet holdt Mathias Herup Nielsen et meget inspirerende oplæg på baggrund af sin bog "Optimismens Politik - Et oplæg om skabelsen af uværdigt trængende borgere".  Oplægget gav et godt grundlag for spørgsmål, fælles refleksioner og debat.

Efterfølgende afholdt FKSA sin årlige generalforsamling. Referat er tilgået foreningens medlemmer samt kan findes her på siden: for medlemmer. Bestyrelsen består i det kommende år af: Helle Strauss, Siff Harlung, Nicolai Pedersen, Maja Juul Olsen og Kirsten Henriksen med Gina Lydersen som suppleant. Emma Gram Hvalsø Nedergaard er studenterrepræsentant i bestyrelsen i Vest. Bestyrelsen forventes at blive suppleret med flere repræsentanter fra Øst på det førstkommende temamøde i Kbh.

Efter generalforsamlingen var der en hyggelig fællesspisning med god mad fra VIA kantinen.

 

Invitation til temamødet

Læs mere om temamødet og se invitationen her

Valgmøde d. 3/6

D.3.6.19 var FKSA medarrangør af et valgmøde på Socialrådgiveruddannelsen i Århus. De debatterende kandidater er alle socialrådgivere, og debatten var fokuseret på, hvad de vil medbringe fra deres socialrådgiverpraksis til arbejdet i folketinget.

 

VALGMØDE DEN 3. JUNI KL. 11.30.

FKSA er med til at arrangere et valgmøde d. 3.6. 19, hvor du kan møde socialrådgiver kandidater til folketinget. Mødet holdes på Socialrådgiveruddannelsen i Århus.
FT - VALGMØDE DEN 3. JUNI KL. 11.30 - 12.30
Ved VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Campus C, Ceres alle 24, 8000 Aarhus C
Lokale D3.05+D3.06

Følgende kandidater har givet tilsagn om deltagelse:
ANNE MARIE JØRGENSEN, Kristendemokraterne (liste K)
CHARLOTTE VINDELØV, Socialistisk Folkeparti (liste F)
ANNE HEGELUND, Enhedslisten (liste Ø)

ALLE de deltagende kandidater er SOCIALRÅDGIVERE OG STILLER OP TIL FOLKETINGSVALGET DEN 5. JUNI.

Arrangør:
VIA SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN i Aarhus, DS Region Nord, SDS, SSR OG FKSA (FORENINGEN TIL FREMME AF KRITISK SOCIALT ARBEJDE)

Morten Ejrnæs: Tre vigtige valg: Valget til EU-parlamentet, Folketinget og bestyrelsen i pensionskassen

Morten Ejrnæs: Tre vigtige valg: Valget til EU-parlamentet, Folketinget og bestyrelsen i pensionskassen

FKSA bringer hermed en opfordring fra Morten Ejrnæs til at sætte fokus på flere yderst vigtige forhold i forbindelse med de kommende valg. Vi bringer her indledningen til Mortens artikel:

” Jeg har mulighed for at stemme til tre valg inden for den nærmeste tid. Ved valget til EU-parlamentet får jeg mulighed for at markere, at der er brug internationalt samarbejde for at gøre en indsats i forhold til FN’s 17 verdensmål, hvor fattigdom, ulighed, klima og bæredygtighed er centrale punkter. Ved Folketingsvalget får jeg mulighed for på nationalt plan at sætte fokus på både ulighed og fattigdom, hvor situationen er, at udviklingen de seneste år har medført stigende ulighed og fattigdom i Danmark, og reduktionen i udledningen af CO2 går alt for langsomt til at undgå katastrofer. Endelig er der et sidste valg, hvor jeg kan vælge bestyrelsesmedlemmer til min pensionskasse.

Jeg har altid opfattet stemmeretten til politiske valg som både en mulighed for at tage ansvar og en mulighed for at påvirke. Men de tre kommende valg har fået mig til at overveje, hvorvidt de politiske valg for øjeblikket giver mig mulighed for at skabe forandring på nogle af de for mig vigtigste politikområder: klima, ulighed og fattigdom. Jeg synes, at langsommelighed, tøven og handlingslammelse blandt de fleste politikere forhindrer, at der bliver handlet i forhold til nogle af de mest centrale spørgsmål. Det er baggrunden for at jeg har engageret mig i min pensionskasses investeringspolitik, og at jeg har fået inspiration til at tage ansvar og påvirke på en ny måde”.

Du kan downloade hele artiklen her.

Nyheder Maj 2019:

FKSA inviterer til et temamøde i Århus d. 22.5.19 om Socialt arbejde på integrationsområdet: ” Tema: ”Flygtningemodtagelse i Danmark - rammernes betydning for integration” - oplæg fra Mette Blauenfeldt, sektionschef i Dansk Flygtningehjælp. Invitationen kan hentes her.

FKSA har støttet Socialpolitisk Platforms opråb ang. behovet for et sporskifte i relation til socialpolitikken: ” ”Vi vil have socialpolitikken tilbage!”

Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA) har med glæde set Jeres initiativ til et Socialpolitisk Opråb, og udtaler hermed sin støtte til dette opråb. FKSA bidrog med et mindre beløb som hjælp til betaling af avisannonce. – Opråbet kan hentes her.

FKSA har med glæde modtaget Dansk Socialrådgiverforening som organisationsmedlem i FKSA.

I FKSA har aktive medlemmer på Sjælland valgt medlemmer til bestyrelsen (to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en studenterrepræsentant). FKSA er dermed ved at etablere både en sektion Øst og en sektion Vest.

 

FEBRUAR 2019!

Interessegruppen: Beskæftigelse i FKSA - er startet

Mødes: cirka en gang månedligt efter normal arbejdstidsophør. Vi ønsker at variere mødedage og gange efter gruppemedlemmernes behov. Møderne er af max. 2 timers varighed. Nedenstående møder er fastlagt. Tilmelding er ikke nødvendig første gang. Vi laver en kontaktliste for gruppens medlemmer.

  1. mødegang: Fredag den 1. marts kl. 15.20. Dokk1.
  2. mødegang: Mandag den 1. april kl. 17.00. Dokk 1.

Mødested: Dokk 1. Vi undersøger pt. mødelokalereservationsmuligheder, men mødested er ved caféen.

Interessefokus: I foråret er vi optaget af at afdække, hvordan socialrådgivere på jobcentre skal/kan være med til at implementere den nye integrationsreform?  Hvilke udfordringer stiller regeringens finanslovsforslag til os? I løbet af foråret vil vi dels mødes og udveksle viden om finanslovens pkt. 6 vedr. integration af udlændinge dels gennem interview fremvise et øjebliksbillede af hverdagen for socialrådgivere der arbejder med integration, som vi ønsker at skriftliggøre efterfølgende. Form og omfang ligger endnu ikke fast.

Fokusfelter for efteråret har vi endnu ikke fastlagt, men vil lade det være op til interessegruppens medlemmer sammen at drøfte.

Aftalt: Til gruppens møde 1. marts læser vi hver især op på Integrationsloven og finanslovens pkt. 6 vedr. udlændinge, læser Dansk socialrådgiverforenings høringssvar til ændring af integrationsloven fra 17.1 2019 ( se DS  hjemmeside) og endelig læser Dansk Flygtningehjæps høringssvar fra 18.1.2019.

Kontakt: beskaeftigelse@criticalsocialwork.dk

December 2018:

Referat fra generalforsamlingen d. 26.11. 18 er nu lagt på siden for medlemmer af FKSA.

Foreningen har med stor glæde og stolthed modtaget DSs jubilæumslegat, og det betyder, at vi fastholder det lave kontingent også i 2019 samt har mulighed for at invitere en oplægsholder fra udlandet. Mere om fremtidsplanerne og aktiviteter efter nytår.

FORSA Norden er ved at starte interessegrupper - og en af dem er Netværk on Critical Social Work. Undertegnede samler adresser sammen på personer, der vil stå på en mailingliste til dette FORSA nordiske Network. Så hvis du er interesseret heri, så giv venligt lyd herom til: postmaster@criticalsocialwork.dk.

I Norge har de just stiftet en forening- som måske kan blive en "søsterforening" til os: "Foreningen for sosialpolitisk arbeid". Det er aftalt, at vi holder kontakt, og at vi kan overveje måske at lave noget sammen i fremtiden.

I ønskes alle en god jul og et rigtigt godt nytår.

mh for bestyrelsen - kirsten

FKSA har modtaget Socialrådgiverforeningens (DS) jubilæumslegat.

Legatet gives til personer eller initiativer, der bidrager til at udvikle socialrådgiverfaget. Det blev overrakt til bestyrelsen for FKSA på DS´s repræsentantskabsmøde d. 24.11.18.

I FKSA er vi er utrolig glade for og meget stolte samt beærede over denne påskønnelse af foreningen fra DS.  Vi ser det som en anerkendelse af vores forening – og af, at det vi kan og vil bidrage med er væsentligt i forhold til at udvikle socialrådgiverfaget.

I den kontekst er det en meget stor påskønnelse, at Dansk Socialrådgiverforening bakker foreningen op og med legatet understøtter vores muligheder for at bidrage til at udvikle socialt arbejde ud fra et kritisk perspektiv både i forhold til praksis, uddannelse og forskning i socialt arbejde.

FKSA på Linkedin:

Foreningen er kommet på Linkedin:
Adressen er  https://www.linkedin.com/company/fksa/

Foreningen er kommet på Linkedin:
Adressen er  https://www.linkedin.com/company/fksa/

FKSA - Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde | LinkedIn

Learn about working at FKSA - Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde. Join LinkedIn today for free. See who you know at FKSA - Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde, leverage your professional network, and get hired.

www.linkedin.com