Nyheder og kommende arrangementer

Temamøde og generalforsamling i Øst d. 30.11.22

Der afholdes temamøde i Øst d. 30.11.22 med oplæg af Steen Nepper Larsen med afsæt i sin bog ”Evalueringsfeber og evidensjagt. Kritiske essays til forsvar for fagligheden” (Samfundslitteratur 2022). Invitationen kan hentes her.

I forlængelse af temmødet afholdes der generalforsamling med valg til bestyrelsen i Øst. Dagsorden kan hentes her.

Vi indbyder siden d. 16.1.23 til temamøde i Vest til et causeri med Lars Uggerhøj om hans indtryk fra arbejdet i Singapore. I forlængelse af dette  møde afholdes der valg til bestyrelsen i Vest.

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan: "Familier efterlades uden retssikkerhed, når Astrid Krag udtaler, at "familien ikke er en hellig institution". Vi ved, at en fortsat relation til den biologiske familie under anbringelse kan have gavnlige effekter og i nogle tilfælde kan styrke anbringelsen".

Hele indlægget kan hentes her