Medlemsmøde 16012018

Medlemsmøde 16012018

Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA): Temamøde 16.januar 2018 – kl. 15.30-17.30.

Mødet afholdes på VIA,  Ceresbyen 24, 8000 Århus C – lokale C3.04

Temamødets formål: Drøftelse af en form for platform for foreningen – at danne konturerne af hvad kritisk socialt arbejde er og dermed klarhed over foreningens formål.  Oplæg og tekst udsendelse forud for temamødet mht at bidrage til at kvalificere til drøftelsen.

Vi vil benytte kapitel 29: ” Socialt arbejde i et frigørende perspektiv” fra ”metodiske tilgange i socialt arbejde”. Fremsenedes i kopi.

Mødets Indhold:

Kl.15.30:  Velkomst. Kirsten byder velkommen og præsenterer hvorledes temamødet er planlagt afviklet.

Kl.15.35: Siden sidst – v. Wim vedr. de op følgende punkter som bestyrelsen har forholdt sig til:  hjemmeside og medlemskab, logo, Vores arbejdsmål .

Kl.15.45: Oplæg på baggrund af kapitel 29: Til fremme af forståelse af platformen: kritisk socialt arbejde og foreningens arbejde v. Kirsten.

Kl.16.00: Diskussion i mindre grupper. Tematikker ved bordene: ” hvad rummer begrebet kritisk socialt arbejde for dig/gruppen du sidder i?”

Kl.16.30: Opsamling på drøftelserne.

Kl.16.45: Vores hjemmeside – Vi præsenterer bestyrelsens nøgleord: konkrete sætninger omkring foreningens arbejdsformål v. Maja

Kl.16.55: Arbejdsspørgsmål: Hvordan harmonere det så hermed med debatten i dag – kan I se Jer selv deri og hvad kunne i evt. tænke Jer at ændre/tilføje?

Kl.17.10. Opsamling fra dette.

Kl.17.20: Plenum: Ønsker til temamøder? Ønsker til at danne mindre interessegrupper – hvilke behov er der? Er der nogen som vil mødes omkring særlig udvalgt litteratur/ tekster vedr. jobcenter/beskæftigelse/ andre vedr. børn/familiearbejde? Foreningen vil gerne fremme netværk og interessegrupper.   Gruppen aftaler selv mødehyppighed og form og vi opfordrer til at gruppen melder tilbage og genere viden til os andre f.eks. lige efter sommerferien på et temamøde. Vi vil tilbyde opslag på hjemmesiden til interessegrupperne

Kl.17.30: Afrunding af dagen Tak for i dag

Forplejning: kage Umair og Kirsten, Frugt Sif.