Interessegrupper

Interessegrupper

Udover de fælles  medlemsmøder opfordres medlemmerne til at danne interessegrupper /faglige sparringsgrupper ( som f.eks. i relation til praksis på B&U området/beskæftigelsesområdet/ udsatte voksne/lokalsamfund/forskning i socialt arbejde/uddannelse i socialt arbejde mv.)og /eller en form for studiekredse, der i mindre grupper læser og diskuterer litteratur og artikler om kritisk socialt arbejde.

På nuværende tidspunkt er der to interessegrupper under opstart, som med glæde imødeser flere deltagere:

Studiekreds i kritisk socialt arbejde (Aarhus) - kontakt Kirsten på: kirstenkolind@henriksen.mail.dk

Interessegruppe i relation til beskæftigelsesområdet (Aarhus) - kontakt Sif på: siff_harlung@hotmail.com

Andre forslag til interessegrupper modtages meget gerne (f.eks. i relation til socialt arbejde på B&U området, med udsatte voksne, undervisning i socialt arbejde, forskning i socialt arbejde, kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde osv.)