Nyheder og kommende arrangementer

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan: "Familier efterlades uden retssikkerhed, når Astrid Krag udtaler, at "familien ikke er en hellig institution". Vi ved, at en fortsat relation til den biologiske familie under anbringelse kan have gavnlige effekter og i nogle tilfælde kan styrke anbringelsen".

Hele indlægget kan hentes her

Temamøde i Århus d. 1.12.20 med efterfølgende generalforsamling.

"Med fare for at blive overhalet  indenom af corona, så tillader vi os alligevel at forhåbningsfuldt at annoncere et temamøde i Århus d. 1.12.20 med efterfølgende generalforsamling.

Mødet afholdes på  Dokk1

Temamøde kl. 15.30 – 16.30

Vi byder velkommen til Rikke Alminde, der vil sætte fokus på:

Erfaringer fra Syddjurskommunes arbejde med den tidlige indsats ift. udsatte børn: ”Om at rykke familieindsatsen ud i "nærmiljøet/skole og dagtilbud" hvor der i høj grad arbejdes på gruppeniveau og laves indsatser ift. klassernes rammer og tilgange i stedet for at udpege børn som "besværlige børn"”.

Rikke vil holde oplæg p.b.a. erfaringerne fra Syddjurs Kommune samt lægge op til drøftelse.

Generalforsamling i FKSA  fra kl. 16.45-18.30.

mange hilsner

på bestyrelsens vegne

kirsten

Invitationen kan hentes her