Nyheder og kommende arrangementer

Temamøde d. 3.5.2021 kl. 15.30 -17.30

Kære alle i FKSA
Temamøde d. 3.5.2021 kl. 15.30 -17.30:
Oplæg v. Liesanth Yde Nirmalarajan og Line Svoldgaard Berg:
”Barnets Lov i lyset af Den europæiske
menneskerettighedskonvention”
Mødet afholdes på Zoom.

Tilmelding og link hos: postmaster@criticalsocialwork.dk
på bestyrelsens vegne
Kirsten

I FKSA afholder vi et temamøde d. 16.2 kl. 15.30-18.00

Med oplæg af:

Win Fikri Azima Yusra : ”Kommunen/myndighedens rolle i Ungdomskriminalitetsnævenet samt kritisk refleksion af indsatsen”.

I bestyrelsen har vi med accept fra Win besluttet, at vi holder det on-line. Det bliver på Zoom.

på bestyrelsens vegne

kirsten

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan

DEBATindlæg fra Liesanth Yde Nirmalarajan: "Familier efterlades uden retssikkerhed, når Astrid Krag udtaler, at "familien ikke er en hellig institution". Vi ved, at en fortsat relation til den biologiske familie under anbringelse kan have gavnlige effekter og i nogle tilfælde kan styrke anbringelsen".

Hele indlægget kan hentes her