Artikler om kritisk socialt arbejde

Der afsøges offentligt tilgængelige artikler, som lægges ud efterhånden som de ”kommer i hus”

Inge Marie Skaarup:  Sammenhængsreform, borgeren først, og en mere sammenhængende offentlig sektor . Hent

Kirsten Henriksen: Is social work in Denmark at a crossroad: devoted to social justice and social care or to governmentality in a NPM perspective? Hent

Skaarup, Inge Marie (2013) ” Anbragte børn og fællesskaber- set som SOCIAL KAPITAL” i SOCIAL KRITIK. nr. 134- juni 2013 (metodeudvikling i socialt/pædagogisk arbejde med inddragelse af social kapital som fællesskab). HENT

Skaarup, Inge Marie (2013) ” Beskæftigelse eller pension- fra den politiske slagmark.”  i SOCIAL KRITIK  nr. 136-december 2013. (gennemgang af lovgivning/ og anvisning af løsninger. HENT

Skaarup, Inge Marie (2015) ” Verdens bedste folkeskole?- eller fanden tager de sidste.” i SOCIAL KRITIK- nr. 141 marts 2015. (inddragelse af finsk skole som empiri/og Putnams forståelse). HENT

Skaarup, Inge Marie (2005) ” Frivilligt socialt arbejde- muligheder og barrierer. Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse af frivillige på væresteder”. Speciale Den sociale kandidatuddannelse. AAU. HENT