Aktiviteter

Fra temamødet med Morten Ejrnæs
  1. Medlemsmøde d. 16.01.2018:.

Hent dagsordenen til medlemsmødet d. 16/1-2018.

PowerPoint fra  oplæg d. 16.1.18 kan hentes her

  1. medlemsmøde Tirsdag d. 17.04.2018 kl. 15.30-17.30 på Dokk 1 i Århus:.

Her vil vi i fælleskab arbejde videre på baggrund af drøftelserne på første fællesmøde med henblik på at få nedfældet en fælles platform for foreningens arbejde samt drøfte prioriteringer af foreningens arbejde.

Program for mødet kan hentes her.

Udkast til platform kan hentes her.

Mailveksling om prioritering af aktiviteter kan hentes her.

I tilfælde af konflikt d. 17.4 kan vi ikke være på Dokk 1. Bestyrelsen rundsender i givet fald information.