Aktiviteter

Temamøderne i henhv. øst og vest. 

Kære alle i FKSA

Nu håber vi, at det lykkes. Desværre måtte vi jo i foråret udsætte vores planlagte temamøder. Nu er det lykkedes at få aftaler med oplægsholdere og lokaler på plads til september. Så må vi håbe, at det kan lade sig gøre at gennemføre. Det satser vi bestemt på.

Temamøderne i henhv. øst og vest.

I Øst: Tirsdag 15. september 16.30 – 18.00. Institut for Socialt Arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg, Lokale A335
Mathias Herup Nielsen, Ph.d. i statskundskab, forsker og underviser ved Aalborg Universitet kommer med oplæg udgangspunkt i sin bog “Optimismens Politik – Et oplæg om skabelsen af uværdigt trængende borgere” (2019).

Invitation her.

I Vest: Onsdag d. 23. 09.20 på Folkestedet: Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C lokale 0.3 d. 15.30-18.00.

“Du er ikke en mand før… ” – Kønnede processer forbundet med vejen ind i bandemiljøet blandt unge minoritetsetniske mænd.
Oplæg ved: Helene Springborg og Christina Munch Jensen, begge cand. soc. i socialt arbejde.

Invitation her.

I bestyrelsen glæder vi os til at se Jer og genoptage vores foreningsaktiviteter.

mange hilsner

på bestyrelsens vegne

kirsten

Fra temamødet med Morten Ejrnæs
  1. Medlemsmøde d. 16.01.2018:.

Hent dagsordenen til medlemsmødet d. 16/1-2018.

PowerPoint fra  oplæg d. 16.1.18 kan hentes her

  1. medlemsmøde Tirsdag d. 17.04.2018 kl. 15.30-17.30 på Dokk 1 i Århus:.

Her vil vi i fælleskab arbejde videre på baggrund af drøftelserne på første fællesmøde med henblik på at få nedfældet en fælles platform for foreningens arbejde samt drøfte prioriteringer af foreningens arbejde.

Program for mødet kan hentes her.

Udkast til platform kan hentes her.

Mailveksling om prioritering af aktiviteter kan hentes her.

I tilfælde af konflikt d. 17.4 kan vi ikke være på Dokk 1. Bestyrelsen rundsender i givet fald information.