Forside

Der er i relation til socialt arbejde startet en ny forening: Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA).

Foreningen afholdte d. 24.9.17 sin stiftende generalforsamling, og er ved at etablere sig med fælles medlemsmøder og udvikle en fælles platform for foreningens arbejde ud fra dens formål samt etablere interessegrupper.

Foreningen er for alle, der støtter op om dens formål. Både borgere /brugere, praktikere, studerende, undervisere og forskere er meget velkomne som medlemmer i foreningen.  Foreningen retter sig mod interesserede i hele landet med relation til socialt arbejdes forskellige aspekter.

På fællesmøderne i foreningen drøfter vi aftalte temaer, inviterer personer til at afholde oplæg, drøfter hvilke initiativer, som foreningen kan tage i relation til dens formål samt udgør også et forum, hvor medlemmerne kan danne interessegrupper /faglige sparringsgrupper ( som f.eks. i relation til praksis på B&U området/beskæftigelsesområdet/ udsatte voksne/lokalsamfund/forskning i socialt arbejde/uddannelse i socialt arbejde mv.)og /eller en form for studiekredse, der i mindre grupper læser og diskuterer litteratur og artikler om kritisk socialt arbejde. Der vil blive udarbejdet en litteraturliste, som lægges her på foreningens side sammen med artikler om kritisk socialt arbejde.

Som en del af medlemsskabet tegner foreningen et fælles abonnement på den internationale journal: Critical and Radical Social Work fra 2018 (når foreningen har penge til at betale for det).

FKSA på Linkedin:

Foreningen er kommet på Linkedin:

Adressen er  https://www.linkedin.com/company/fksa/

FKSA – Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde | LinkedIn

Learn about working at FKSA – Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde. Join LinkedIn today for free. See who you know at FKSA – Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde, leverage your professional network, and get hired.

www.linkedin.com